Osatoimittajien mukaan avoin järjestelmä vauhdittaa teollista puurakentamista

Puuinfon artikkelipalvelussa tiedotetaan teollisuuden myönteisistä kannanotoista RunkoPes -järjestelmään:

 

(26.7.2012) Puuosatoimittajat: Avoin järjestelmä vauhdittaa teollisen puurakentamisen läpimurtoa

Teollisen puuelementtirakentamisen yhtenäisen mitoitus- ja liitosjärjestelmän RunkoPES- teollisuusstandardin käyttöönoton uskotaan lisäävän puurakentamisen kilpailukykyä ja edistävän ammattimaisen puurakentamisen volyymiä. ”Tähänastinen ongelma on ollut se, että rakentajat eivät ole ottaneet ammattimaista puurakentamista vakavasti, kun puuosia ei ole voitu kilpailuttaa”, sanoo aluejohtaja Janne Manninen Stora Ensolta. Mannisen mukaan avoimen järjestelmän puuttuminen on ollut selvästi teollisen puurakentamisen hidaste.

Johtaja Esa Kosonen Metsä Woodilta uskoo järjestelmän käyttöönoton lisäävän tarjouskyselyjen määrää sekä puurakentamisen uskottavuutta, kun samaan rakennuskohteeseen voi tulla periaatteessa eri puuosatoimittajien komponentteja. ”Betoniteollisuuden etumatka on perustunut yhtenäisen järjestelmän käyttöön. Avoin puurakentamisen järjestelmä edistää teollista ammattimaista puurakentamista”, sanoo Kosonen.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan Puuinfon sivuilta »»»

Comments are closed.