ONNISTUNUT PUUTEOLLISUUDEN ILTA PIDETTIIN SALOSSA 16.11.

Yrityssalo Oy:n ja LS metsäkeskuksen puutuotehankkeen järjestämä puutuotealan ajankohtaisilta keräsi paikalle noin 30 osallistujaa, joista ilahduttavasti valtaosa oli yrityksien edustajia. Parasta tilaisuudessa oli osallistujien aktiivisuus. Aikataulun takaraja ei millään voinut toteutua, koska yrittäjät pistivät luennoitsijat tosissaan koville tiukoilla ja asianmukaisilla kysymyksillään. Tilaisuus oli siten kaikkea muuta kuin oppituntimainen – se oli vuorovaikutteinen keskustelutilaisuus parhaimmillaan.

Yrityssalon Jouko Urmas ja Puuinfon Mikko Viljakainen pohdiskelevat yleisön kysymyksiä.

 

Puuteollisuusyrittäjät ry – kalusteteollisuuden edunvalvoja

Puuteollisuusyrittäjät ry (PTY) on Suomen johtava huonekalu- ja puusepänteollisuuden edunvalvoja, jonka tehtävänä on edistää kotimaisen puusepäntyön tunnettuutta Suomessa ja ulkomailla sekä lisätä kiinnostusta ja arvostusta alaa kohtaan. Yhdistyksessä on jäsenyrityksiä lähes 600 eri puolilta Suomea. Salossa kalusteteollisuuden nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä valotti yhdistyksen puheenjohtajana kolme vuotta toiminut Kustavin Puu Oy:n toimitusjohtaja Olli Heinonen.

PTY on toiminnassaan painottanut perinteisen yhdessäolon ja ajanvietteen lisäksi yhä enemmän konkreettisiin kehittämistoimiin. Muun muassa yhdistys on yhdessä Tekesin ja TEM:n kanssa käynnistänyt ja käynnistämässä vienti- ja kehittämishankkeita jäsenyritystensä toimintaedellytysten parantamiseksi. Lisätietoja löytyy PTY:n tiedotussivuilta

 

 

Puurakentamisessa on tulevaisuus

Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja TKL Mikko Viljakainen esitti tilaisuudessa vakuuttavasti puurakentamisen myönteiset tulevaisuudennäkymät. – Ei toki saa tuudittautua hyvinvoinnin tunteeseen tällä hetkellä, vaan työtä puun käytön edistämiseksi täytyy tehdä jatkuvasti ja kehittää osaamista sekä järjestelmiä, muistutti Viljakainen.

Asuntoministeri Vapaavuoren työryhmän esitystä odotetaan lähiaikoina. Sen tarkoitus on asetuksella saada puu tasavertaiseen asemaan muiden rakennusmateriaalien kanssa erityisesti palomääräysten osalta. Mainittakoon, että jo 1990 -luvun puolivälin puukerrostalojen pilottihankkeet olisivat olleet täysin kilpailukykyisiä hinnaltaan muista materiaaleista tehtyjen kanssa, jos rakennuskustannuksista vähennettäisiin palomääräyksistä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset kohteiden toteuttamisessa.

Tulevaisuudessa (2014 -2017) rakennusmateriaalien ympäristösuorituskyky tai hiilijalanjälki tullaan ottamaan huomioon eurooppalaisen rakentamisen ohjeistuksissa. Ja laskettiinpa niitä arvoja miten päin tahansa, on puu selvästi paras rakennusmateriaali.

Puuinfon tiedotussivut ovat uudistumassa lähiaikoina. Ne ovat jo vuosia olleet puutuotetoimialan ja – rakentamisen paras tiedonsaantikanava niin ammattilaisille kuin kuluttajillekin. Sivuihin kannattaa tutustua osoitteessa http://www.puuinfo.fi/

Comments are closed.