Puuinfo: 31.5.2011

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry on yhdessä metsänomistajaliittojen kanssa hankkinut 10 prosentin omistusosuuden Puuinfo Oy:stä. Omistusjärjestely tuo metsänomistajat luontevalla tavalla mukaan edistämään puun käyttöä ja puurakentamista. MTK:lla on erinomaiset vaikuttamiskanavat viedä Puuinfon kanssa puuteollisuuden yhteisiä asioita eteenpäin. MTK:n osakkuus Puuinfo Oy:ssä on varsin luontevaa, sillä kummankin organisaation päämääränä on edistää kotimaista puun käyttöä. Kaupan myötä voimavarat yhdistetään, jotta puutuotealan yhteiset tavoitteet saavutetaan tehokkaammin.

Lue koko tiedote >>>

Comments are closed.