Mikä on PES – puuelementtirakentamisen avoin standardi?

 

Yhtenäinen puuelementtien mitoitus- ja liitosjärjestelmä vahvistamaan puurakentamisen kilpailukykyä

 

Puutuoteteollisuus on käynnistänyt teollisen puuelementtirakentamisen yhtenäisen mitoitus- ja liitosjärjestelmän, RunkoPES-teollisuusstandardin laatimisen alan yhteistutkimusorganisaation, Finnish Wood Research Oy:n koordinoimana. Järjestelmän ansiosta eri valmistajien tuotteet sopivat yhteen, mikä helpottaa merkittävästi teollista puurakentamista. Yritysten tavoitteena on tehdä puusta helpoin, luotettavin ja kannattavin rakennusmateriaali.

RunkoPES-hankkeen tavoitteena on luoda puuelementtirakentamisen yhtenäinen, avoin teollisuusstandardi, joka johtaa laajaan yrityskohtaisten, kaupallisten puurakentamisen sovellusten kehittämiseen. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää Suomeen mittava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen puurakennusteollisuus.

Puuelementtirakentamisjärjestelmä yhdenmukaistaa puusta rakentamista ja helpottaa puisten rakennusten ja rakennusosien hankintaa, suunnittelua ja asennusta työmaalla. Yhteiset standardit parantavat puun kilpailukykyä merkittävästi teollisen mittakaavan hankkeissa. Työn käynnistämistä on vauhdittanut kasvava kiinnostus puukerrostalorakentamiseen ulkomailla ja Suomessa. Suomessa onkin jo käynnissä kymmenkunta puukerrostaloaluehanketta.

 

Lue FWR Oy:n tiedote

Comments are closed.