Metsien kyky sitoa hiiltä lähes kaksinkertaistunut 20 vuodessa

Metsäntutkimuslaitoksen tiedote 22.6.

Valtakunnan metsien inventointi (VMI): Metsien kyky sitoa hiiltä
lähes kaksinkertaistunut 20 vuodessa

Metsien kyky sitoa hiiltä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen
vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2008 Suomen metsien
nettonielu vastasi 42 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Osana
ilmastopolitiikkaa energiankäyttöä yritetään ohjata uusiutuvien
luonnonvarojen käyttöön. Energiapuuta on hakattavissa 13
miljoonaa kuutiota vuodessa ainespuun hakkuumahdollisuuksia
vaarantamatta.

VMI tuottaa perinteisen metsävaratiedon lisäksi lähtötiedot
kansalliseen kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin sekä
metsiemme bioenergiapotentiaalin arviointiin.

 

Lue tiedote

Comments are closed.