Metsiemme vuotuinen kasvu on ylittänyt jo 100 miljoonaa m3

Suomen metsävarat ja metsien tila on arvioitu vuosien 2009 ja 2010 mittausten perusteella. Puuston kokonaistilavuus on 2,3
miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 103,7 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuosisadan alkuun verrattuna puuston määrä on
lisääntynyt yli 60 prosenttia. Puuston määrä kasvaa edelleen, koska kokonaispoistuma – hakkuut, puiden luontainen kuoleminen
mukaanlukien 2010 poikkeuksellisten myrskytuhojen kaatamat puut – jää selvästi vuotuista kasvua pienemmäksi.

Lue Metlan tiedote >>>

Comments are closed.