Metsäteollisuus pyytää EU:n komissiota arvioimaan pienpuun energiatuen tasapuolisuuden

Metsäteollisuus ry on pyytänyt EU:n komissiota arvioimaan, kohteleeko Suomen suunnittelema pienpuun energiatuki tasapuolisesti kaikkia puun ostajia.

Pienpuun energiatuki on tarpeellinen, mutta se on mitoitettava oikein, jotta tuella lisätään puun tarjontaa sekä energian tuotantoon että jalostukseen. Maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat esittäneet EU:n komission hyväksyttäväksi pienpuun energiatukea, jonka tavoitteena on lisätä ensiharvennuspuun käyttöä energiaksi.

Tukea maksettaisiin 10 euroa kuutiolta energiantuotantoon myytävästä puusta. Tuen määrä rajoitettaisiin 45 puukuutiolle hehtaarilta eli maksimissaan tukea voisi saada 450 euroa hehtaaria kohden. Energiatukea ei maksettaisi puulle, joka myytäisiin jalostukseen, vaikka esimerkiksi sellutehtaalle myydystä ensiharvennuspuusta noin puolet käytetään tehtaalla uusiutuvan energian tuotantoon.

Nuorten metsien hoitoon tarvitaan taloudellisia kannustimia. Niillä lisätään puun tarjontaa markkinoille. Ajallaan tehdyillä harvennuksilla parannetaan metsien kasvua. Tuen tulee kuitenkin ennen kaikkea parantaa tarjontaa, jotta puuta riittää enemmän sekä jalostukseen että energiakäyttöön. Väärin mitoitettu tuki vain siirtää puuta jalostuksen piiristä energiakäyttöön eikä lisää puun kokonaismäärää. 

Lue koko tiedote >>>

Comments are closed.