Metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvussa

Metsäntutkimuslaitos 30.5. Metsäsektorin suhdannetiedote 2011

Metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvussa

Maailmankaupan kasvu ja Suomen metsäteollisuuden keskeisten
vientialueiden elpyminen lisäävät metsäteollisuuden vientiä ja
tuotantoa vuonna 2011. Sahatavaran tuotanto kasvaa 5 ja paperin
tuotanto 3 prosenttia. Myös metsäteollisuuden viennin
keskihintojen ennustetaan nousevan viime vuoteen verrattuna.
Eniten nousevat kartongin ja vanerin vientihinnat.
Puumarkkinoilla teollisuuden puun kysynnän kasvu nostaa
kantohintoja.

Lue koko tiedote >>>

Comments are closed.