Metsäsektorin suhdannetiedote 2010: Metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvavat, mutta paperin hintakehitys pysyy heikkona

Metsäntutkimuslaitos 27.5.

Metsäsektorin suhdannetiedote 2010: Metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvavat, mutta paperin hintakehitys pysyy heikkona. Maailmantalouden elpyminen, kysynnän kasvu ja euron heikentyminen lisäävät Suomen metsäteollisuuden tuotantoa ja vientiä vuonna 2010. Sahatavaran tuotanto kasvaa 13, paperin 7 ja kartongin 12 prosenttia viime vuodesta. Myös tuotteiden vienti kasvaa, mutta paperituotteiden vientihinnat jäävät viime vuoden tasolle.

Lue koko lehdistötiedote:

 

Comments are closed.