Metsäkeskus käynnistää 2012 RakPuuCe -hankkeen auttamaan puualan mikroyrityksiä Ce-merkintöjen hakemisessa

RakPuuCe – hanke käynnistymässä 2012 alkuvuonna helpottamaan mikroyritysten CE –merkintöjen hakemista

Maaseuturahaston rahoittama valtakunnallinen RakPuuCe -koulutushanke antaa pienille rakennussahatavaraa tuottaville, jalostaville ja myyville yrityksille valmiudet Ce- merkintäprosessin toteuttamisesta ja siitä miten yritys järjestää tuotannon sekä hoitaa dokumentoinnin sekä velvoitteet, jotka on määrätty kyseisen harmonisoidun tuotestandardin osalta.

Hankkeen neuvonnan ansiosta vältytään kohtuuttomilta kustannuksilta mikroyrittäjille ja turhilta yritysten toiminnan lakkauttamisilta sekä taataan yhtäläinen koulutus kaikille kohderyhmän yrityksille. Kolmen päivän ryhmäkoulutuksen jälkeen osallistuja pystyy laatimaan sisäisen laadunvalvonnan käsikirjan ja hyväksyttää sen ilmoitetulla laitoksella (Inspecta Oy, VTT tai muu vastaava). Sen jälkeen yritys voi kutsua alkutarkastuksen suorittajan paikalle. Kolmen päivän kurssin hinta osallistujalle on yhteensä 150 €.

Hankkeen järjestämien yhteisten koulutuspäivien aikana yrittäjät saavat yksityiskohtaiset ohjeet hakemisprosessista sekä FPC -manuaalin tekemisestä ja sen mukaisesti tuotannon valvonnan järjestämisestä omassa yrityksessään ns. malliyrityksen käsikirjan mukaan. Hankkeen koulutuksen tuloksena yrityksillä on valmiudet hakea itse Ce-merkintää tuotteisiin sekä yrityksillä on tiedot kuinka yritys tarvittaessa voi saada ulkopuolista apua em. toimenpiteisiin.

Lisätietoja hankkeesta julkaistaan heti, kun lopullinen hankesuunnitelma on valmistunut vuoden loppuun mennessä.

Comments are closed.