Metsäkeskuksen hanke tarjoaa edelleenkin imaista puutuotetoimialan neuvontaa

Yksittäiselle yrittäjälle tarkoitetut hankkeet rahoitetaan yritystuista hakemuksin, joiden suunnittelussa ja hakemisessa puutuoteneuvojat ovat yrittäjien sekä rahoittajien käytettävissä.

Hanke järjestää myös sellaisia toimialakohtaisia erikoiskoulutus-tilaisuuksia, mitkä eivät kuulu alueen oppilaitosten tarjontaan.

Ks. >>>

 

Tiedotuksella tietoa kaikille

Hankkeen tehtävänä on neuvoa ja auttaa yrittäjiä sekä muita kohderyhmiä puualaan liittyvissä asioissa yrityskäynnein, puhelimitse, sähkö-postilla ja internet -sivuilla, toimia toimialan asiantuntijana yritysten, seutukuntien kehittämiskeskusten ja yrityspalvelukeskusten sekä maaseutuvastaavien kanssa yhteistyössä

 

Puurakentamisen ja puutuotetoimialan kasvusta hyötyä kaikille

Hankkeen hyödynsaajat ovat maakunnan alueella toimivat tai aloittavat puualan pienyrittäjät, seutukuntien kehittämiskeskukset, ELY -keskus, yrityspalvelukeskukset ja muut rahoittajatahot puutuotetoimialan erityistiedon saannissa, laitevalmistajat ja -kauppiaat sekä metsänomistajat.

Puurakentamisen lisääntyminen on koko toimialan kehittymisen perusedellytys.

Metsänomistajien kantorahatuloista puolet tulee puurakentamisesta.

Comments are closed.