Metsäalan ennakointiyksikkö: Puutuotteita erilaisille kulutustyyleille

Kuluttajien mukaanotto jo suunnitteluprosesseihin on yhä tärkeämpää puutuotealan kehit­tämisessä. Kuluttajat eivät ole yksi yhtenäinen joukko. Erilaiset kulutustyylit kertovat puuhun liittyvistä ristiriitaisista arvostuksista ja mielikuvista. Sen vuoksi tuotteita, palveluja ja markkinointia ei voi suunnata vain yhdelle kulutustyylille.

 

Lue uutiskirje

Comments are closed.