Metla: Metsäsektorin suhdannekatsaus 2010-2011

Metla
Tiedote 19.10.2010 klo 10.00

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2010-2011
– Kasvu jatkuu metsäsektorilla, mutta vauhti hidastuu

Metsäteollisuustuotteiden vienti ja tuotanto lähtivät
alkuvuodesta reippaaseen kasvuun kysynnän elpyessä
vientimarkkinoilla ja kotimaassa. Vientihintojen nousu on
parantanut kannattavuutta erityisesti sahatavaran ja sellun
tuotannossa. Vauhdikkain kasvu on kuitenkin päättymässä kuluvan
vuoden lopussa talouskasvun hidastuessa Euroopan
vientimarkkinoilla. Sahatavaran ja sellun vientihintojen nousu on
jo taittunut. Vuonna 2011 metsäteollisuuden viennin ja tuotannon
ennakoidaan kasvavan kuluvaa vuotta rauhallisemmin.

Lue tiedote

Comments are closed.