Markkinat ja resurssit puutuoteteollisuuden nousuun ovat jo olemassa, nyt tarvitaan yhteistä tahtoa ja toimia

Sunabacka: markkinat ja resurssit puutuoteteollisuuden nousuun ovat jo olemassa, nyt tarvitaan yhteistä tahtoa ja toimia (31.8.2012)

Puurakentamisella, puutuotteilla ja sahatavaralla on erittäin laajat vaikutukset koko metsäsektorille. Jos Suomen sahateollisuuden nykykapasiteetti saataisiin täyteen käyttöön, ainespuun ja energiapuun hakkuut nousisivat yhteensä 15 miljoonalla kuutiometrillä.

– Hakkuiden lisäämisellä olisi myös hyvin huomattavat vaikutukset aluetalouksiin. Kantorahatulot nousisivat yli 400 miljoonalla eurolla, korjuu- ja kuljetusyrittäjien tulot kasvaisivat noin 300 miljoonalla eurolla. Puuvarat, sahauskapasiteetti ja markkinat ovat olemassa, nyt pitää yhdessä panostaa kilpailukyvyn ja puun liikkeelle saamisen parantamiseksi, korosti Metsäalan strategisen ohjelman (MSO) johtaja Sixten Sunabacka puhuessaan 31.8.2012 Sisä-Suomen metsäpäivässä Jämsässä.

Lähivuosina rakennettavia puukerrostaloja on jo suunnitteilla noin 7 000 asunnon verran ympäri Suomea, eli puolet koko Suomen kerrostalorakentamisen vuosivolyymistä. Puurakentamisella voidaan kotimaan sahatavaran käyttö lisätä melkein puolella miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Puurakentaminen nostaa sahatavaran jalostusarvoa moninkertaiseksi ja lisäämällä puutuotteiden vientiä voidaan myös merkittävästi nostaa viennin jalostusarvoa.

– Tarvitaan nykyistä suurempia, kasvuhakuisia ja kansainvälisille markkinoille janoavia puutuoteyrityksiä. Jos yhteinen tahtotila löytyy, voimme tehdä samanlaisen läpimurron kuin puurakentamisessa myös sahatavaran ja puutuotteiden viennissä. MSO:n toimenpideohjelmassa on yhdessä myös määritelty puukaupan ja puunhankinnan kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet, Sunabacka muistuttaa.

– Sahateollisuuden kilpailukyvyn parantamisella sekä puutuoteteollisuutta kehittämällä voisimme nostaa Suomen vientituloja melkein miljardilla eurolla. MSO:n teettämien selvitysten mukaan puurakentamisen nostaminen Ruotsin tasolle ja puutuotteiden viennin kaksinkertaistaminen voi parantaa työllisyyttä usealla tuhannella työpaikalla ja vaihtotasetta 200–300 miljoonalla eurolla, arvioi Sunabacka.

Lisätiedot:
strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM, puh. 029 506 3562; Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2468&89508_m=107549

Lähde: http://www.puuinfo.fi/ajankohtaista/sunabacka-markkinat-ja-resurssit-puutuoteteollisuuden-nousuun-ovat-jo-olemassa-nyt-tarvitaan-yhteista-tahtoa-ja-to

Comments are closed.