Maaseudun tulavaisuus: Vanhat lankut muuttuvat kesällä koristepuuksi

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi torstain numerossaan Ensi kesänä pakolliseksi tulevan rakennussahatavaran CE -merkinnästä melko synkkiä näkymiä ennakoiden:

”Moni vanha lankku muuttuu lainsäädännön näkökulmasta rakentamiseen kelvottomaksi 1.7.2013. Siitä alkaen kaikella markkinoille saatettavalla rakennesahatavaralla on oltava ce-merkintä. Heinäkuun alusta alkaen kaikelta EU:ssa myytävältä rakennesahatavaralta vaaditaan ce-merkintä. Merkitöntä tavaraa ei saa enää myydä, vaikka se olisi sahattu ennen aikarajan umpeutumista.

Sahauksen vaatimuksia kiristää EU:n rakennustuoteasetus, jonka siirtymäaika umpeutuu 1.7.2013. Asetus koskee kaikkia sahoja tuotantomääriin katsomatta. Ce-merkintäpakolta säästyy vain asiakkaan työmaalla rahtisahauksena valmistettava sahatavara sekä perinnerakentaminen. Rahtisahauksessa sahauttaja omistaa puun ja sahatavaran koko ajan, ja sahuri sahaa asiakkaansa ohjeiden mukaan.

Viime vuodenvaihteeseen mennessä Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe-hankkeen Ce-merkintäkoulutuksissa kävi lähes 400 yrittäjää eri puolilta maata, kertoo Jouni Silvast Suomen metsäkeskuksesta. Lujuuslajittelukoulutuksen suoritti noin 60 henkeä, lisää Silvast.”

RakPuuCe -hankkeen vetäjät Jouni Silvast ja Mikko Peltovirta jatkavat koulutuskiertuetta jatkuvasti ja ovat saaneet suurimman osan yrittäjistä hyväksymään tilanteen ja ottamaan CE -merkinnän käyttöönsä sellaisissa tuoteryhmissä, joissa ei ns. ilmoitettujen laitosten alku- ja vuositarkastuksia tarvita. Lisäksi on edelleenkin mahdollista tuottaa monenlaista sahatavaraa ilman CE -merkintää asiakkaan tarpeeseen ja muihin käyttötarkoituksiin kuin kantaviin rakenteisiin.Mikäli epätietoisuus jäi kytemään, kannattaa osallistua RakPuuCe:n kursseille tai kysyä tietoja em. henkilöiltä suoraan.

Muutamassa maakunnassa tai seutukunnassa on ilmaantunut myös piensahoja (alle 10 000 m3 vuodessa sahaavia), jotka ottavat käyttöönsä lujuulajitellun sahatavaran CE -merkinnän ja laadunvalvontajärjestelmän. Nämä voivat hyvin toimia alueillaan yhteistyössä muiden mikrosahurien kanssa, jotta CE -merkintäasiat saadaan kuntoon. Rahtisahurien ja -höylärien tapauksessa ei CE -merkintöjä tarvita, ellei puutavaran omistajuus vaihdu, eikä sahauttaja myy tavaraa eteenpäin. Luonnollisesti rakennustarkastajille pitää osoittaa sahatavaran täyttävän vaadittu lujuusluokka. Sen voi käydä arvioimassa henkilö, jolla on voimassaoleva sertifioitu lujuuslajittelutunnus ja -oikeus.

Lue koko artikkeli tästä linkistä »»

Comments are closed.