Maailman metsiin vaikuttavat muutostekijät – uhkakuvia vai uusia mahdollisuuksia?

Metla tiedottaa 8.11.2010:

 

Voimakkaat muutostekijät vaikuttavat maailman metsiin ja metsäsektoriin. Tärkeimmät niistä liittyvät ilmaston muutokseen, väestön kasvuun, kaupungistumiseen sekä arvojen ja kulutustottumusten muutokseen. Lisäksi metsään perustuvien tuotteiden ja ympäristöpalvelujen markkinoiden ja niihin liittyvien investointien globalisoituminen vaikuttavat tuotantoon ja tuotannon sijoittumiseen.

Vaikka maailmanlaajuisesti huomio on tällä hetkellä keskittynyt ilmaston muutokseen, on selvää, että metsiin vaikuttavat muutostekijät ovat moninaisissa vuorovaikutussuhteissa keskenään. Maailmanlaajuiset muutokset konkretisoituvat paikallisella tasolla – toisaalta paikallistason muutoksilla voi olla maailmanlaajuisia vaikutuksia. Usein metsäsektorin ulkopuolelta tulevat muutostekijät vaikuttavat metsiin enemmän kuin metsäsektorin puitteissa tehtävät päätökset.

Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö -hankkeen (IUFRO WFSE) uusimmassa kirjassa ”Forests and Society – Responding to Global Drivers of Change” tarkastellaan ja analysoidaan metsiin ja metsäsektoriin globaalisti vaikuttavia muutostekijöitä sekä niiden mukanaan tuomia uusia haasteita tai mahdollisuuksia. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia ja keinoja vastata näihin haasteisiin sekä hyödyntää muutosten tuomia uusia mahdollisuuksia.

 

Kirjan 24 lukua ovat vapaasti ladattavissa osoitteessa: http://www.iufro.org/science/special/wfse/

Comments are closed.