Lujuuslajitellun sahatavaran CE-merkintä tulee pakolliseksi 2013

Suomi on taipunut EU:n kilpailukykyneuvoston päätöksen taakse tulevasta rakennustuoteasetuksesta. Päätöksen mukaisesti rakennustuotteiden CE- merkintä tullee voimaan heinäkuussa 2013. Uusi rakennustuoteasetus tulee voimaan Suomessa ilman kansallista toimeenpanoa.

Käytännössä asetuksen toimeenpano tarkoittaa lujuuslajiteltua sahatavaraa tuottaville ja myyville yrityksille jonkin verran paneutumista CE – merkinnän hakemisen kiemuroihin. Rakennustuotedirektiivin mukaisesti CE – merkintään oikeutettu valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset. Vaatimukset täytettyään tuotetta voidaan myydä vapaasti kaikkialla Euroopan talousalueella.

Vaatimustenmukaisuuden osoittamien on siten tuottajan vastuulla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteen valmistaja suorittaa jatkuvaa tuotannon laadunvalvontaa. Lisäksi laadunvalvonnan kriteerit on dokumentoitu järjestelmälliseksi toimintaohjeita ja menettelytapoja koskevaksi.

Vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseksi tuottajan on tehtävä ns. FPC – manuaali – Tehtaan tuotannon valvonnan käsikirja. Käsikirjaan dokumentoidaan mm. tuotantopaikan olosuhteet, henkilöstö, laatutavoitteet, poikkeavien tuotteiden käsittely jne. Se ei ole niin ylivoimasta, miltä äkkiseltään saattaa kuulostaa.

Tuotannon valvonnan dokumentoinnin jälkeen tuotetta valmista laitos voi pyytää kolmannelta eli ns. ilmoitetulta laitokselta alkutarkastuksen ajankohtaa. Ilmoitettu laitos suorittaa sovittuna ajankohtana alkutarkastuksen ja antaa tuotteesta ns. vaatimuksenmukaisuustodistuksen. Todistus oikeuttaa tuotteen CE – merkintään. Katso CE-merkintöjen mallit, jotka on poimittu Puuinfon sivuilta.

Tuotteen valmistaja voi käyttää missä tahansa Euroopan maassa sijaitsevaa ilmoitettua laitosta. Suomessa lujuuslajitellun sahatavaran tarkastustoimintaa hoitavat ainakin Inspecta ja VTT.

Mikäli tunnet tarvetta, että tarvitset apua CE – merkin hakemisprosessiin, niin ota yhteyttä puutuoteneuvojiin. Autamme mielellämme.

 

Lujuuslajittelukone on tarpeellinen paljon lajittelua tarvitseville laitoksille. Kuva on Puutori Trading Oy:n nettisivuilta www.puutori.com.

Comments are closed.