Lujuuslajitellun sahatavaran CE -merkinnän käyttöönotto ei ole läheskään niin kallis operaatio kuin ”kentällä” huhutaan

Hyviä uutisia piensahoillekin

Mikko Peltovirta ystävänpäivänä 2013

RakPuuCe -hanke osallistui Sahayrittäjät ry:n talvisavuille Tuurissa ja piti sielläkin CE -merkintä ja laadunvalvontakäsikirjan (FPC -manuaali) sekä vaatimustenmukaisuustodistuksen laatimiskurssin 20 yrittäjälle. Hankkeen puutuoteasiantuntijat keskustelivat tilaisuudessa myös kahden ilmoitetun laitoksen tarkastajan kanssa; Inspecta sertifiointi Oy:n Reijo Ravilan ja Finotrol Oy:n Petteri Torniaisen kanssa.

Mediassa on liikkunut aivan virheellistä tietoa alku- ja vuositarkastusten kustannuksista

Monessa päivälehdessä ja parissa ammattilehdessäkin on kerrottu, että alkutarkastukset maksaisivat 2500 – 5000 euron haarukassa. Tuurissa molempien ilmoitettujen laitosten edustajat kertoivat, että hinta ei piensahoille ole läheskään niin korkea. Nimiä mainitsematta sekä Peltovirralle, että Silvastille toinen tarkastajista ilmoitti, että alkutarkastuksen sekä vuositarkastuksen hinta jää jopa alle 800 euroon parhaassa tapauksessa.

Kilpailu on siis on tuonut hintoja niin paljon alaspäin, että lujuuslajitellun sahatavaran CE -merkintä ei enää ole täysipäiväisesti ammatikseen sahaavan ja sahatavaraa myyvän mikroyrittäjän ulottumattomissa. Mainittakoon vielä, että massiivipuupaneelien, sisä- ja ulkoverhouslautojen sekä lattialautojen CE -merkinnän käyttöönotto ei vaadi ulkoista laadunvalvontaa, joten niiden käyttöönotto ei aiheuta rahallisia kustannuksia kuin reilut 200 euroa.

Ja kuten aiemminkin RakPuuCe -hanke on tiedottanut: CE -merkinnän käyttöönotto ei vaadi minkään raskaan laadunvalvontajärjestelmän rakentamista mikroyritykselle. FPC -manuaaliissa esitetty laatujärjestelmä on riittävä. Sen saa helposti laadittua hankkeen järjestämissä ryhmäkoulutuksissa, kuten jo yli 500 yrittäjää on huojentuneena todennut.

Comments are closed.