Laki Suomen metsäkeskuksesta vahvistettu

Tasavallan presidentti vahvisti 6.5.2011 lain Suomen metsäkeskuksesta. Laki tulee voimaan 1.1.2012, jolloin 13 alueellista metsäkeskusta fuusioituu yhdeksi valtakunnalliseksi metsäkeskukseksi. Uudessa metsäkeskuksessa toimivat julkisen palvelun yksikkö ja eriytetyn liiketoiminnan liiketoimintayksikkö. Julkisen palvelun yksikkö muodostuu keskusyksiköstä ja alueyksiköistä. Yksiköillä on yhteinen johtokunta. Alueyksiköissä toimivat alueneuvottelukunnat. Liiketoimintayksikkö eriytetään omaksi organisaatiokseen vuoden 2014 loppuun mennessä.

Tarkoituksena on, että nykyisistä metsäkeskuksista muodostetaan alueyksiköt nykyisillä rajoillaan. Keskusyksikkö perustetaan jonkin nykyisen metsäkeskuksen päätoimiston yhteyteen. Päätöksen keskusyksikön sijaintipaikkakunnasta tekee tuleva hallitus. Maa- ja metsätalousministeriö on alkanut valmistella väliaikaisen johtajan nimittämistä Suomen metsäkeskukselle. Metsäkeskusorganisaation uudistamisen ohjausryhmä jatkaa työtään kuluvan vuoden loppuun.

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Yksittäistä metsänomistajaa palvellaan edelleen alueellisissa yksiköissä. Valtakunnallinen metsäkeskus yhdenmukaistaa ja tehostaa palveluiden tarjontaa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

osastopäällikkö Juha Ojala puh. 050-413 5515

Tiedote internetissä: >>>

Comments are closed.