Kahdeksankerroksiset puutalot tulossa

Suomen uudet rakentamismääräykset saattavat mahdollistaa jopa kahdeksankerroksisten puutalojen rakentamisen jo tänä keväänä. Aalto-yliopiston professorin Pekka Heikkisen mukaan ensimmäisten isojen puukerrostalojen perustuksia kaivetaan jo ja uusilta määräyksiltä puuttuu enää EU:n hyväksyntä.

Suomen rakentamisesta puurakentamista on noin 40 prosenttia. Kerrostalorakentamisesta puurakentamisen osuus on kuitenkin vain 2 prosenttia, kertoo YLE Radio 1:n Ykkösaamun haastatelema Heikkinen.

Euroopassa Suomi on puukerrostalorakentamisessa jälkijunassa. Esimerkiksi Ruotsissa joka neljäs kerrostalo tehdään puusta ja Englannissa voidaan rakentaa jopa yhdeksänkerroksisia puutaloja.

Puutalorakentamista on pyritty edistämään, koska puu on muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna erittäin ympäristöystävällinen. Kolmasosa hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakentamisesta. Puurakentaminen puolestaan sitoo hiilidioksidia.

Puurakentamisen haittana on pidetty paloherkkyyttä, mutta sitä on pystytty vähentämään esimerkiksi kipsisuojauksella. Korkeisiin puutaloihin vaaditaan myös tehokkaat automaattiset sammutusjärjestelmät.

YLE Uutiset

Lisää aiheesta:

Pekka Heikkisen haastattelu YLE Radio 1:n Ykkösaamussa

Comments are closed.