Jotkut rakennusliikkeet ylireagoivat CE -merkintöjen vaatimuksissaan

RakPuuCe -hankkeen kouluttajille on tullut muutamalta FPC -kurssin suorittaneelta yrittäjältä huolestuneita kyselyjä. Yhteistä näissä tapauksissa on se, että asiakkaat ovat vaatineet CE -merkintää myös puisille listoille, joille ei ole olemassa hEN -standardia ja siten niitä ei voi eikä tarvitse CE -merkitä.

Ilmeisesti tulevan CE -merkintäpakon lähestyessä jotkut ylireagoivat tilanteeseen ja vaativat CE -merkintää kaikilta tuotteilta ihan varmuuden vuoksi. Sehän helpottaa heidän omaa työtään, kun ei haluta itse ottaa selville, mitkä tuotteet eivät merkintää tarvitse.

Yrittäjien puolestra onkin esitetty toivomus, että ministeriön ja muiden CE -merkintää valvovien viranomaisten taholta tulisi selkeä ohje esimerkiksi listojen ja muiden vastaavien osalta, että niiltä ei voi CE -merkintää vaatia. Käänteiseti ajateltuna asia on kyllä selvä: Tuotteita, joilla ei ole europpalaista harmonisoitua standardia, ei varusteta CE -merkinnällä.

Comments are closed.