Jos puukerrostalojen osuus nousisi 50 prosenttiin, vähenisivät CO2 -päästöt kolmasosalla!

VTT selvitti: Puurakentamisen yleistyminen vähentää CO2-päästöjä huomattavasti (15.6.2012)

Puunkäytön lisääntyminen rakentamisessa vähentää osaltaan Suomen kasvihuonekaasupäästöjä. VTT on selvittänyt rakentamisen päästövaikutuksia vuoteen 2030 saakka kolmen eri puunkäytön kehitysskenaarion pohjalta. Enimmillään rakentamisen päästövähennys voisi olla 52 prosenttia.

VTT:n selvityksen tavoitteena oli arvioida puutalorakentamisen vaikutusta kasvihuonekaasujen päästöihin Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Raportissa esitetään kolme kehitysskenaariota, joissa puurakenteisten kerrostalojen osuus uudisrakentamisessa olisi 22, 52 tai 82 prosenttia. Osuuden ollessa 22 %, vuotuinen päästövähenemä olisi 13 prosenttia eli 26 000 tonnia. Puurakentamisen osuuden ollessa 52 % vähenemä olisi 32 prosenttia eli päästöinä 64 000 tonnia.

Skenaariossa, jossa puurakentamisen osuus olisi jo 82 prosenttia, päästövähenemä olisi 52 % eli 102 000 tonnia. Jos hiilen sitoutuminen puun kasvussa otetaan huomioon ja käsitellään negatiivisena päästönä, laskennallinen vähenemä olisi tässä tapauksessa 249 000 tonnia vuodessa.

Lue koko artikkeli Puuinfon sivuilta »

Comments are closed.