Inspecta Sertifiointi Oy hyväksynyt Varsipuu ry:n Insta 142 -lujuuslajittelukurssit

Inspecta Sertifionti Oy on todennut, että Varsipuu ry:n koulutustoiminta on arvioitu ja sen on todettu täyttävän RAK 28:n vaatimukset.

Hyväksyntä sisältää seuraavat kurssit:

Rakennesahatavaran visuaalinen lujuuslajittelu standardin SFS 5878 INSTA 142 (T-lajittelu) mukaan.

Yhdistys on sitoutunut noudattamaan toimintaa koskevia ohjeita sekä voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeita. Inspecta Oy valvoo säännöllisesti vaatimusten noudattamista.

Katso sertifikaatti tästä >>>

Comments are closed.