Hallitus toivoo puurakentamisen edistämisen jatkuvan kansallisena hankkeena tulevallakin hallituskaudella

Hallitus käsitteli puurakentamisen edistämistä 24.2.2011

Hallitus käsitteli neuvottelussaan torstaina 24. helmikuuta puurakentamisen edistämistä. Suomessa on päättyvän hallituskauden aikana tehty eri hallinnonaloilla runsaasti työtä puurakentamisen edistämiseksi muun muassa useassa työryhmässä. Niiden tekemiä suosituksia on jo pantu täytäntöön. Osa selvitystyöstä jatkuu vielä. Hallituksen käsittelyn tarkoitus oli tarjota hallitukselle mahdollisuus saada kootusti informaatiota asiasta, sekä viitoittaa tietä hallitusohjelmaneuvotteluihin, sekä mahdollisesti uudelle hallituskaudellekin.

Hallitus päätti muun muassa seuraavaa:

– hallitus pitää toivottavana, että puurakentamisen edistäminen jatkuu ”kansallisena hankkeena” myös uudella hallituskaudella,

– hallitus pyytää asianomaisia ministeriöitä virkamiestasolla TEM:in johdolla valmistelemaan kansainvälisen vaikuttamisohjelman käynnistämistä, mistä myös informoidaan tulevia hallitusohjelmaneuvottelijoita,

– hallitus antaa tukensa kansainvälisen vertailevan selvityksen laatimiselle koskien eri rakennusmateriaalien ympäristö- ja ilmastovaikutuksia elinkaaritarkastelussa ja ottaa tiedoksi, että sen suorittamisesta on jo aloitettu alustavat keskustelut OECD:n sihteeristön kanssa.

– SYKE -talo julkisen puurakentamisen malliksi. Materiaalitehokkuuden edistämiseksi tarvitaan edelläkävijöitä, erityisesti julkisia rakennuttajia. >>>

 

Näistä päätöksistä ja toimenpiteistä saa viimeisimmän tiedon asuntoministeri Vapaavuorelta Puurakentaminen on ekoteko -seminaarissa Turussa 7. 8.4.2011 >>>

Lue hallituksen neuvottelukokouksen pöytäkirja VN -tiedotteesta >>>

Comments are closed.