EU:n puutavara-asetus kieltää laittoman puun käytön

EU:n puutavara-asetus kieltää laittoman puun käytön

Laittomalla puutavaralla tarkoitetaan alkuperämaassa kansallisten lakien vastaisesti korjattua, kuljetettua tai myytyä puuta ja puutuotteita. Tähän voi liittyä luvattomia hakkuita, veropetoksia tai tulliasiakirjojen väärennöksiä. Laittomat hakkuut ovat merkittävä ja kasvava maailmanlaajuinen ongelma. Laittomat hakkuut vaikuttavat huomattavasti metsäkatoon, ilmastonmuutokseen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen.

Asetus koskee EU:n markkinoille ensi kertaa puutavaraa ja puutuotteita saattavia toimijoita sekä EU:n sisällä puutavaralla ja puutuotteilla kauppaa käyviä. Toimijoiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta saattaessaan puutavaraa ja puutuotteita markkinoille. Laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen tuotteiden markkinoille saattaminen on kielletty.

Puutavara-asetus koskee EU:n markkinoille ensi kertaa puutavaraa ja puutuotteita saattavia toimijoita. Metsänomistaja katsotaan asetuksen mukaiseksi toimijaksi. Suomessa korjatun puutavaran laillisuus osoitetaan olemassa olevilla metsälain valvontajärjestelmillä. Metsänkäyttöilmoitus on ydin suomalaisessa metsälain valvontajärjestelmässä. Metsänkäyttöilmoitus yhdessä puutavaran mittauslain mukaisen luovutusmittaustodistuksen kanssa katsotaan toimijan, eli metsänomistajan, asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäksi. Metsänkäyttöilmoitus ja luovutusmittaustodistus on säilytettävä vähintään 5 vuotta.

Tarkat tiedot asetuksesta ja siihen liittyvistä termeistä löytyvät Mavin sivuilta

Comments are closed.