Ekotehokkaassa rakentamisessa ja korjausrakentamisessa bisnesmahdollisuuksia – Tekesin Puuska tukee!

Vaikuttavuutta ja kunnianhimoa puutuotealalle  

Puutuote- ja energiapuualan aktivointihanke Puuska haluaa antaa kirjaimellisesti kehityspuuskan toimialalle. Hankkeen vetäjä Ilmari Absetz kannustaa yrityksiä rohkeisiin uudistuksiin.   Ei-aineellisten asioiden kehittäminen on noussut yhä tärkeämmäksi teknologian kehittämisen rinnalle. Näitä asioita ovat muun muassa liiketoimintamallit, arvoketjut, asiakasratkaisut sekä tuotteet ja palvelut. Monet puutuoteteollisuuden yritykset kaipaavat tukea myös johtamisen ja bisneskulttuurin kehittämiseen.  Asiakkaat on saatava mukaan kehitystyöhön.   ”Puulla on keskeinen asema polttoaineena Suomen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Puuskan tehtävänä on kannustaa energiapuualaa kehittämään kustannustehokkaita ratkaisuja toimintavarmaan energiapuun hankintaan”, kertoo Absetz.

 

Ekotehokkaassa rakentamisessa ja korjausrakentamisessa bisnesmahdollisuuksia

”Uusissa rakennuksissa on suhteellisen helppoa tehdä ekoratkaisuja, joissa sekä energia- että materiaalitehokkuus toteutuvat. Suomen asuntokantaan tulee kuitenkin uusia rakennuksia vain reilun prosentin verran vuodessa, eli suurin mahdollisuus energiatehokkuuden lisäämiseen piilee korjausrakentamisessa. Löytyykö remontteihin ratkaisuja, jotka parantavat yhtä aikaa energiatehokkuutta ja asuinympäristön laatua”, pohtii Absetz.

Lue Tekesin tiedote

Comments are closed.