CE -merkinnän käyttöönottoon tarvittava laatujärjestelmä valmistuu RakPuuCe -hankkeen kahden päivän koulutuksessa

Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe -hankkeen CE -merkintä/FPC -koulutuksessa yritykset tekevät valmiiden mallien mukaisesti kouluttajien ohjaamana CE -merkinnän käyttöönottamisessa tarvittavan laatujärjestelmän, joka esitetään yrityksen FPC -manuaalissa (tehtaan tuotannon laadunvalvonnan käsikirja). CE -merkinnän käyttöönotto ei siis pienyrityksissä vaadi erillistä ISO 9001- tai muuta raskasta laadunvalvontajärjestelmää.

Suomen metsäkeskuksen hallinnoiman hankkeen kouluttajiin on muutama huolestunut yrittäjä ottanut yhteyttä sen vuoksi, että heille on tarjottu CE -merkinnän käyttöönotto- ja laadunvalvontajärjestelmän rakentamispalveluita jopa 7500 euron hintaan. Erillisestä laatujärjestelmästä on tietysti hyötyä tietynkaltaisille ja useimmiten myös isohkoille yrityksille, mutta esimerkiksi RakPuuCe -hankkeen pääkohderyhmät edustavat pieniä sahaus-, höyläysyrittäjiä sekä ikkunoiden ja ovien pienvalmistajia. Pienten ja mikroyritysten resurssit eivät riitä tuhansien eurojen laatuprojekteihin.

RakPuuCe -hankkeen kaksipäiväisessä sata euroa maksavassa koulutuksessa CE -merkintään tarvittavat laatukäsikirja, vaatimuksenmukaisuus/suoritustasoilmoitus sekä tarvittavat liitteet yrittäjät tekevät itse valmiiksi. Tähän mennessä hanke on kouluttanut lähes 500 yrittäjää. Heistä suurin osa tuottaa sellaisia höylätuotteita, joiden laadunvalvonnassa ei tarvita ns. ilmoitettua laitosta. Näin ollen he voivat ottaa CE -merkinnän käyttöönsä välittömästi kurssin jälkeen tuotteilleen vaadittavat standardit hankittuaan ja allekirjoitettuaan vaatimustemukaisuusvakuutuksen, joka 1.7.2013 muuttuu nimeltään suoritustasoilmoitukseksi. Kustannukset näissä tuoteryhmissä ovat siis kaikkiaan pienet.

Lujuuslajitellun rakennesahatavaran tuottajien pitää ennen CE -merkinnän käyttöönottoa kutsua ns. ilmoitettu laitos (Suomessa, Inspecta Sertifiointi Oy, Finotrol Oy tai VTT Expert Services Oy) suorittamaan laitokselleen alkutarkastus. Alkutaqrkastuksessa ilmoitettu laitos lirjoittaa yritykselle sertifikaatin ja antaa yrityskohtaisen tunnuksen. Sen jälkeen ilmoitettu laitos suorittaa vuosittain tarkastuskäynnit. Ovien ja ikkunanvalmistajien pitää tehdä tuotteilleen/tuoteryhmilleen alkutestaus ja/tai laskenta. Sen tekee Suomessa VTT Expert Services Oy. Yleensä jotkut tuotteet testataan laboratoriossa ja eri variaatiot testataan laskemalla. Vuosittaisia tarkastuskäyntejä ei tässä tuoteryhmässä normaalitapauksessa tehdä.

Ensi vuoden koulutusohjelmaa laaditaan parhaillaan, joten RakPuuCe -hankkeen kouluttajat toivovat yrittäjien ja järjestöjen sekä erikehittäjäorganisaatioiden ehdotuksia koulutuspaikoista eri puolila Suomea. Heinäkuun ensimmäinen 2013 lähestyy nopeasti. Kannattaa toimia heti ja kerätä mielellään vähintään 20 yrittäjän ryhmiä, sitten ottaa yhteys mieluusti sähköpostilla jouni.silvast@metsakeskus.fi tai mikko.peltovirta@metsakeskus.fi sekä sopia koulutuspaikasta ja päivämääristä. Kahden henkilön resursseilla toimivan hankkeen koulutuskalenteri täyttyy hyvinkin nopeasti. Itse asiassa kalenteri alkaa olla täynnä jo 2013 maaliskuuhun saakka.

Comments are closed.