CE -merkinnän käyttöönotto- ja FPC -manuaalikoulutusta Oulu – Kainuu akselille -ota yhteyttä pikaisesti

Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe -hanke on pitänyt parin viime viikon kuluessa CE -merkinnän käyttöönottoon ja siihen liittyvän laadunvalvonnan käsikirjan laatimiseen liittyviä tiedotustilaisuuksia Oulun seudulla Oulunkaari -hankkeen sekä Kainuussa Woodpoliksen kanssa yhteistyössä.

Näissä yhden päivän koulutuksissa on selvitetty, tarvitsevatko osallistuvat yrittäjät CE -merkintöjä ja tarvitaanko CE -merkinnän käyttöönotossa ns. ilmoitetun laitoksen alku- ja vuositarkastuksia. Osalle osallistujista on selvinnyt, että he eivät CE -merkintää tarvitse. Osalle taas, että he pystyvät ottamaan CE -merkinnän käyttöönsä RakPuuCe -hankkeen parin päivän syventävän ryhmäkoulutuksen jälkeen. Kantaviin rakenteisiin tarkoitettua ja lujuuslajiteltua rakennesahatavaraa tuottavat yritykset saavat jatkokurssilla laadittua CE -merkinnän käyttöönotossa välttämättömän tehtaan tuotannon valvonnan käsikirjan ja siten valmiudet ilmoitetun laitoksen alkutarkastukseen, jonka jälkeen voi CE -merkinnän aloittaa.

RakPuuCe -hankkeen koulutuspäivät maksavat osallistujalle vain 50 euroa päivältä, koska hanke saa tulkea Maaseuturahastolta. Osallistumismaksulla kerätään hankkeen yksityisrahoitusosuus.

Edellämainittujen yhteistyökumppanien kanssa on alustavasti kaavailtu syventävän, eli FPC -manuaalin ja CE -merkinnän käyttöönoton kurssia vielä ennen juhannusta. CE -merkintää tarvitsevien ja koulutukseen halukkaiden pyydetään ilmoittamaan RakPuuCe -hankkeen vetäjille tai alueensa yhteystahoille, mikäli aikovat kurssille osallistua. Mahdollisesti voisimme järjestää vaikka yhteisen kurssin Oulun seutu – Kainuu akselilla. Kuvassa kurssilaisia Kuhmon Woopoliksessa 3.5.2012

jouni.silvast(@)metsakeskus.fi, puh 040 525 3204 ja mikko.peltovirta(@)metsakeskus.fi, puh. 040 525 3103

Comments are closed.