Ajankohtaista – tutustu Hajautettu energiantuotanto ja kestävä rakentaminen -seminaariaineistoon

Tässä on Vaasan seudulla järjestetyn seminaarin ohjelma. Aiheista kiinnostuneiden kannattaa tutustua aineistoihin, jotka löytyvät etusivun Esittelyssä –laatikon Woodpointin linkeistä.

 

Hajautettu energiantuotanto – kestävä rakentaminen

Decentralicerad energiproduktion – hållbar byggande

 

Paikka / Plats: Auditorio Nissi, Tritonia, Vaasan yliopisto

Aika / Tid: 15.4.2010 klo 10.00 – 16.30

 

Energia – Energi, pj. Erkki Hiltunen, VEI

 

 

10.00 Tulevaisuuden energiaratkaisut

Prof. Jyrki Luukkanen /aluepäällikkö Jarmo Vehmas Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Tampereen yksikkö

 

10.35 Hajautettu energiantuotanto – dikotomia

 

Kehittämispäällikkö Pekka Peura, VEI, Vaasan yliopisto

 

Puurakentaminen – Träbyggande, pj. Stefan Råback, VASEK

 

12.00 Case Martinsons – trähöghus enligt svensk modell

Säljledare Thomas Staflund, Martinsons AB

 

12.50 Forskning inom träbyggande i Finland / Puurakentamisen tutkimus Suomessa

Koordinator Yrsa Cronhjort, Aalto – universitetet Tekniska högskolan

 

Energiatehokkuus – Energieffektivitet, pj. Kristian Blomqvist, VEI  

 

14.10 Low2No – Energiatehokas rakennettu ympäristö

Laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun kaupunki

 

14.30 Rakennusvalvonnan ennakko-ohjauksella parempaan energiatehokkuuteen

Laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun kaupunki

 

15.20 Kommenttipuheenvuoro

Tarkastusarkkitehti Matti Karjanoja, Vaasan kaupunki

 

15.35 Pientaloteollisuuden kommentteja ja katsaus tulevaan

Johtaja Jaana Pullola, Pientaloteollisuus PTT ry

 

15.55 Case Teirinkatu 1

projektipäällikkö Timo Mantila, Lakea

 

16.15 Päivän yhteenveto

Yliopettaja, TkL Tapani Hahtokari, Vaasan ammattikorkeakoulu

Comments are closed.