Ajankohtaista

20
huhti

LUJUUSLAJITTELUN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Varsipuu ry ja TutKi – hankkeen yhteistyönä

Pohjoismaisen puutavaran Insta – 142 lujuuslajittelun visuaalisella koulutuksella on pitkät perinteet Suomessa. Kouluttajana ovat toimineet jo 1960 luvulta lähtien ainakin VTT, SLLY, Kyamk ja Varsipuu ry. Kouluttajista SLLY ry ja Varsipuu ry ovat tällä hetkellä ainoat 5 – päiväisen koulutuksen järjestäjät. Visuaalisen lujuuslajittelun koulutus on ollut tarpeellinen yritysten henkilöstölle sahatavaran eri ominaisuuksien raja  arvojen tunnistamisessa lujuuden kannalta. Huolimatta visuaalisen lajittelun “liian varmasta” lajittelutuloksesta, on se ollut luotettava, yksinkertainen ja halpa tapa toteuttaa sahatavaran lujuuden arviointia.

Kuhmossa maaliskuun alussa 2017 Varsipuu ry:n visuaalisen lujuuslajittelun kurssilla tutkittiin vielä perinteisesti oksakokoja. Varsipuu ry ja Tutki – hanke ovat suunnitelleet koneellisen lajittelun tueksi päivän kurssin, jossa pääosassa on muut lujuutta alentavat viat.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ovat koneellisen lajittelun menetelmät monipuolistuneet ja lajittelun nopeus on kasvanut merkittävästi. Taivuttavien koneita rinnalle on tullut ja ohi mennyt ns. koputtavat koneet esim. Limab Oy:n toimittama Dynagrade. Koneiden mittaaman kimmokertoimen sekä tiheyden avulla lajittelutuloksen saanto on parantunut merkittävästi visuaaliseen lajitteluun verrattuna.

Kappaleen tiheyden täsmällisen määrityksen puute on ollut visuaalisen lajittelun ongelma saannon kannalta. Visuaalisessa lajittelussa käytettävät sekundääriset ominaisuuksien raja-arvot johtavat helposti ylilajitteluun, eli kappaleet lajitellaan alempaan lujuusluokkaan, mihin no ”oikeasti” kuuluvat.
Koputtavien koneiden tulo markkinoille on merkinnyt visuaalisen lajittelun koulutustarpeen vähenemistä. Yritysten johto on usein arvioinut, että standardin mukainen koneen asetusarvojen vuosittainen seuranta on riittävä sahatavaran lujuuden määrittämisessä. Näin ei kuitenkaan ole.

Lujuuslajittelua tekevien yritysten asiakkailta on tullut yhä enenevässä määrin palautetta lajitteluluokkaan hyväksytyistä kappaleista, jotka
eivät täytä asiakkaan vaatimuksia. Pelkkä kimmokertoimen ja tiheyden arviointi ei ole riittävä. Jotkut lujuutta vähentävät ominaisuudet eivät tule esiin koneellisessa lajittelussa. Mm. halkeamien, muotovikojen, vajaasärmän, lahon ja hyönteisvikojen sekä erityisesti lylyn osalta on todettavissa puutteita kappaleen lujuutta koneellisesti arvioitaessa. Näiden vikojen sekä taivuttavissa koneissa myös kappaleiden päissä olevien oksien koko olisi arvioitava silmämääräisesti.
Arviointia tulisi tehdä myös jatkossa silmämääräisesti sekä konelajittelua tekevässä laitoksessa ja varmistuslajittelua myös jatkojalostuksen työpisteissä. Henkilöstön koulutus koneellisen lajittelun jälkeiseen ns. muiden vikojen arviointiin on Varsipuu ry ja TutKi- hanke suunnitellut päivän mittaisen kurssin. Kurssin suorittanut oppilas saa todistuksen, jolla voidaan osoittaa, että työntekijä ymmärtää koneellisen lajittelun periaatteen ja sen jälkeisen sahatavaran jälkiarvioinnin lujuuden kannalta.

Koulutuksesta voi kysyä lisää Jouni Silvast 050 – 300 1786 tai jouni.silvast@metsakeskus.fi.

 

20
huhti

OPINTOMATKA RANSKAN GRENOBLEEN

PUURAKENTAMINEN JA PUUJALOSTUS RANSKASSA
– OPINTOMATKA GRENOBLEEN – 21.- 24.9.2017
TOUR DE WOOD – FRANCE 

Alustava matkaohjelma

21.9. torstai
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla noin kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. Lähtöselvitys ja turvatarkastus. Finnairin lento AY 867 Geneveen klo 08:05. Perille saavutaan klo 10:10. Lentokentällä Sveitsissä on vastassa suomalainen opas ja hänen kanssaan siirrytään bussiin. Suuntaamme kohti Bellevauxin kylää. Ajomatkan varrella pidämme omakustanteisen lounastauon.

Perillä Bellevauxissa tutustuminen paikalliseen sahayritykseen, joka omistaa myös metsää. Tutustumme yrityksen toimintaan. Täältä matka jatkuu Ranskan puolelle Annecy nimiselle paikkakunnalle. Majoittumisen jälkeen vapaailta.

22.9. perjantai

Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Vierailu valtion omistamassa metsässä. Vierailun jälkeen matka jatkuu Grenobleen, missä tutustumme r2k-architects yrityksen toimintaan. Yrityskäynnin jälkeen tapaamme Grenoblen pormestarin ja/tai kaupungin edustajan. Kuulemme Grenoblen kaupungin ajatuksia puurakentamisesta. Aikaa varataan keskusteluun. Sitten ajo hotelliin, johon majoitumme. Yöpyminen Grenoblessa ja iltaohjelma vapaa.

23.9. lauantai
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Opastettu kaupunkikierros Grenoblen kaupungissa. Kierroksen jälkeen on aikaa käydä nauttimassa omakustanteinen lounas. Lounastauon jälkeen ajamme Grenoblesta noin 55 km:n päässä sijaitsevaan Chambéryn kaupunkiin. Tutustumme tähän viehättävään vanhaan kaupunkiin ja vierailemme paikallisella viinitilalla. Vierailun jälkeen ajamme hotelliin, jonne majoitumme. Iltaohjelma on vapaa.

24.9. sunnuntai
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Sen jälkeen ajamme tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaan Annecyn kaupunkiin, missä teemme vielä kierroksen vanhassa kaupungissa. Kierroksen päätteeksi on aikaa nauttia lounas. Lounastauonjälkeen ajo Geneveen, missä teemme vielä lyhyen kaupunkikierroksen ennen ajoa lentoasemalle, missä ryhmän tulee olla noin 2 tuntia ennen lähtöä. Finnairin vuoro AY870 Helsinkiin lähtee klo 19:00 ja perille saavutaan klo 22:55.

Matkasta saa lisätietoja Jouni Silvastilta 050 – 3001786 ja ilmoittautumisia otetaan vastaan vaikka heti.

20
huhti

TUTKIMUKSESTA KILPAILUKYKYÄ PUUTUOTEALALLE (TutKi)

Tässä Etelä-Suomen alueen kattavan hankkeen tilannetiedote:

Etelä-Suomen alueella toiminut TutKi – hanke täyttää kesän kynnyksellä
vuoden. Hankkeen toiminta-ajatuksena alusta asti on ollut löytää
kehittymiskykyiset ja haluiset puutuotealan yritykset, ja tarjota apua
tuotekehityksessä, markkinoinnissa, ympäristöviestinnässä ja digitalisaation käyttöönotossa. Suunnittelun – ja toteutuksen lähtökohtana
on ollut puutuoteteollisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien ennakoiminen ja valmistautuminen niihin. Toiminnassa pyritään käytännössä tarjoamaan malleja ja toimintatapoja, joiden avulla yritykset ovat valmiimpia kohtaamaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteet.

Lue koko Varsipuusanomissa julkaistu artikkeli: RAN 3-4-4

Stilbeeni estää männyn sydänpuun lahoamisen

18
huhti

NYT: Sahatavaran lujuuslajittelukurssi INSTA-142 Kouvolassa toukokuussa

Nyt voi hankkia edullisesti lujuuslajittelijan pätevyyden tai uusia vanha lajitteluoikeutensa. UUSINTA 2 PV JA UUDET 5 PV . Osallistu Suomen metsäkeskuksen ja Luken TutKi – hankkeen järjestämälle sahatavaran visuaalisen lujuuslajittelun INSTA-142 kurssille. Kurssi on tarpeellinen kaikille sahureille, rakennuspuutavaran tuottajille, puurakennusten ja rakenteiden toimittajille sekä ammattirakentajille.

Kurssipaikka on

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Ajankohta vko 19. – päivät 8. – 12.5.2017

TutKi – hanke on hintatason selvityksen jälkeen valinnut lujuuslajittelukouluttajaksi Varsipuu ry:n. Varsipuu ry on Inspecta Sertifiointi Oy:n hyväksymä koulutusorganisaatio, jolla on oikeus järjestää rakennesahatavaran INSTA-142 standardin mukaisia visuaalisia lujuuslajittelukursseja. Hyväksytysti suorittanut saa lujuuslajittelu- ja leimausoikeuden viideksi vuodeksi myöntämispäivästä alkaen.

Uusijat ja uudet osanottajat ovat tervetulleita kurssille. Jos lupasi on mennyt jo vanhaksi, tule uusimaan se. Lajitteluohjeistoa on päivitetty, joten kannattaa tulla täydentämään tietoasi. Samalla saat päivitetyn luentomateriaalin käyttöösi. Uusijoiden leimausoikeutta jatketaan sovitulla näyttökokeella, millä tarkistetaan lajittelutaidon säilyminen. Näin saa käyttöönsä Inspectan ja VTT:n hyväksymän lujuuslajitteluluvan ja henkilökohtaisen leimaustunnuksen. Rakennusmääräyskokoelman mukaan kantavissa rakenteissa on käytettävä lujuuslajiteltua sahatavaraa.

Varmista paikkasi ja ilmoittaudu mahdollisimman pian (viimeistään 28.4.2017 mennessä) Jouni Silvast jouni.silvast@metsakeskus.fi tai 050 3001786

Kurssin kustannukset: Koulutuspäivän hinta on Maaseuturahaston tuen ansiosta vain 100 € ja se sisältää myös kurssilla jaettavan opintomateriaalin. Viiden päivän kokonaishinta on siis 500 €, eikä siitä makseta ALVia.  Maksu laskutetaan kurssin jälkeen. Kahden päivän uusinnan hinta on 200 €.

 

 

9
huhti

Varsipuu ry:n yritysryhmähanke on käynnistynyt ripeästi

Puujalosteet markkinoille Varsinais-Suomesta hanke on lähtenyt ripeästi liikkeelle. Virallinen aloitus päivä oli 6.2.2017. Neljän yrityksen ryhmä on jaettu kahteen erilaiseen toimintataparyhmään. Mukana hankkeessa ovat Mäkilän Saha ay Mynämäen Laajoelta, puuesineiden valmistaja Pinetta Oy Salosta, saha-höyläämö Puutavaraliike Larjama Ky Taivassalosta sekä höyläämö Tecdoma Oy Aurasta.

Kahdelle ryhmän yrityksistä tehdään uusien markkinoiden kartoitustyötä ja uusasiakashankintaa ulkomailta. Muut kaksi yritysryhmään kuuluvaa ovat keskittyneet tuotekehitykseen ja kotimaan markkinointiin. Ne ovat kehittäneet ja uusineet omia markkinointikanaviaan vastaamaan tämän päivän vaatimustasoa.

Hanke on ensimmäisen kuukauden aikana selvittänyt hintatason Skandinaviassa ja puutavaran vientiin tarvittavat sertifikaatit. Hanke on selvittänyt Pohjoismaiden – erityisesti Ruotsin markkinoiden – hankintakäyttäytymistä ja luotusuoria yhteyksiä mahdollisiin asiakasyrityksiin. Kontaktointiprosessi on jatkuvaa.

Kuva Mäkilän Sahalta viime vuosisadan alkupuolelta.

Toisen ulkomaille suuntaavan yrityksen kanssa päästiin myös nopeasti käytännön toimiin. Helmikuun puolessa välissä hankeen vetäjän vanhat tutut saatiin Ranskasta Suomeen vierailulle ja tutustumaan yrityksen tarjontaan. Yhteyden tiivistämiseksi on vierailun jälkeen tehty kiitettävästi töitä. Ranskalainen yritys luo yrityksen tuotteille omaa nettisivustoa Ranskaan ja se on aikaa vievä prosessi. Nettisivujen valmistukseen tarvittava tuotetieto ranskalaisille on tehty hanketyöllä. Samoin hanketyönä on selvitetty kuljetusten eri mahdollisuuksia ja niiden järkevyyttä logistiikan kannalta.

Kaikki hankinnat yritysten tarpeisiin tehdään ostopalveluna. Yrityskohtaisissa kehittämissuunnitelmissa painotetaan myös tuotekehitystä. Mm. tulevat Turun telakan laivatilaukset sekä saaristorakentaminen ovat puutuotealan yrityksille draivereina myös tulevaisuudessa Turun seudulla.

Kuvassa Pinetta Oy:n valmistama Saaristo -lipastosarja.

Asiakkaiden tarpeet ovat myös puutuotteiden osalta suuressa muutoksessa. Tuotteissa on oltava uusia ominaisuuksia, laatuun ja ympäristöarvoihin kiinnitetään enemmän huomiota. Perinteinen tuotantolähtöinen strategia ei enää riitä. On oltava lähempänä asiakkaan tarpeita.

Kuvassa vasemmalla Larjaman perheen kolme sukupolvea ja oikealla Tecdoma Oy:n pesuhuoneeseen suunniteltu heksagon -ikkuna ja sormipaneelisarja.

Kaksi kuukautta hanketyötä on nyt takana ja toiveikkain mielin mennään kesää kohti. Toinen yritysryhmän yhteistapaaminen järjestetään kesäkuussa. Tapaamisissa käydään läpi tehtyä työtä ja asetetaan tavoitteet seuraavalle jaksolle.  Lisäksi mietitään miten voitaisiin hyödyntää yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Aurinkoista kevättä kaikille,

Terveisin Niina Sjöholm

14
maalis

Nyt Suomi alkaa olla jo Ruotsin kannassa puukerrostalorakentamisen saralla

Ei toki vielä yhtä suuriin määriin olla päästy kuin läntisessä naapurissamme, mutta hyvin on oppi otettu käyttöön. Vielä työmaalla oppimista tarvitaan. Kaikkiaan näyttää tilanne hyvältä, kunhan piakkoin saadaan rakennusmääräyksistä poistettua puun käytön esteitä. Ylen ohjelmassa haastatellaan Varsinais-Suomessa usein vieraillutta professori Markku Karjalaista sekä Ympäristöministeriön Petri Heinoa.

13
maalis

Ympäristöministeriö vauhdittaa puurakentamista – seminaarikiertue kävi Turussa

Valtakunnallinen puurakentamisen edistämiskiertue poikkesi myös Turussa. Ympäristöministeriön tavoite on nostaa puurakentamisen osuus uusista kerrostaloasunnoista viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2019 mennessä. Samalla kiritetään julkista puurakentamista. Tilaisuudessa  ministeriön puurakentamisen ohjelmapäällikkö Petri Heino kertoi muun muassa seuraavat teemat:

”Pari vuotta sitten alkanut kerrostalorakentamisen buumi ja samanaikainen omakotirakentamisen lasku on nostanut betonin osuutta runkorakenteena. Rakentajilla ei ole ollut noususuhdanteessa osaamista, valmiuksia ja kapasiteettia hyödyntää puuta vaikka kysyntää olisikin ollut”

”Tärkeintä on purkaa rakennusmääräyksissä olevia perusteettomia esteitä. Säädöksistä erityisesti palomääräykset kohottavat kohtuuttomasti puurakentamisen kustannuksia. Täytyy ymmärtää, että moderni puukerrostalo on aivan eri asia kuin Tampereen Nekalaan viime vuosisadan alussa rakennettu talo”

”Monilla kunnilla on tarvetta suunnata hankintojaan vähähiilisempään suuntaan. Puurakentaminen, jos mikä, edistää tavoitteiden saavuttamista. Monilla kunnilla on tarvetta suunnata hankintojaan vähähiilisempään suuntaan. Puurakentaminen, jos mikä, edistää tavoitteiden saavuttamista.”

Lisää Rakennustaito -lehden artikkelissa

 


							
13
maalis

Kestävällä puulla kestävästi rakennettu tulevaisuus

Varsipuu yhdistyksellekin tuttu TutKi -hanke on mukana järjestämässä Helsingin Kevätmessuilla 6.–9.4.2017 messuosaston ja seminaarin, josta uutisoidaan metsäalan ammattilehdessä. Myös Varsipuun jäsenyrityksiä on osallistumassa messuosastoon. Tervetuloa paikalle!

Uusiutuvalla, kestävästi tuotetulla puulla voidaan korvata ympäristöä kuormittavia rakennusmateriaaleja myös kosteudelle alttiissa kohteissa. Jotkut puulajit soveltuvat ulkokäyttöön suoraan, koska ne ovat kestäviä luonnostaan. Puun pitkäaikaiskestävyyttä voidaan parantaa myös muuttamalla puun rakennetta ympäristöystävällisillä menetelmillä.

Alkuperäsertifioitua ja pitkäaikaiskestäviä puutuotteita sekä tutkittua tietoa aiheesta esitellään Helsingin Kevätmessuilla 6.–9.4.2017 ja messujen yhteydessä järjestettävässä Kestävä puu -seminaarissa.

Kestävä Puu -messutapahtumat ovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen metsäkeskuksen Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle (TUTKI) -hankkeen järjestämiä. Hanke edistää puutuotealan kilpailukykyä tukemalla alan mikro- ja pienten yritysten markkinointia, ympäristöviestintää, tuotekehitystä ja digitalisaatiota.

Kestävästä puusta tuhti paketti messuosastolla ja seminaarissa

Puun alkuperä ja ympäristöystävällisyys on hyvin dokumentoitu. Puutuotteiden alkuperäketjun sertifikaatit takaavat, että puu on tuotettu laillisesti ja kestävän metsänhoidon periaatteita noudattaen. Puutuotteiden käytön ympäristövaikutukset voidaan todentaa ympäristöselosteilla. Oikein käytettynä puu on luontaisesti pitkäikäinen rakennusmateriaali.

Lisää

9
maalis

Varsipuu koulutti uusia lujuuslajittelijoita Kuhmossa

Varsipuun kouluttajat järjestivät Woodpoliksen ja Timber Frame Oy:n tiloissa Insta 142 -lujuuslajittelukurssin 27.2. – 3.3.2017. Viiden päivän kurssilta saivat lajitteluoikeuden 13 henkilöä ja yksi osallistui käytännön kokeeseen saaden viiden vuoden jatkon oikeudelleen. Kurssipaikat ja järjestelyt olivat onnistuneet ja osallistujat olivat puualan ammattilaisia. Näin ei kellään ollut vaikeuksia kurssia läpäistä.

Kurssilaiset ryhmäkuvassa todistukset kädessään. Muutama kiireinen ehti jo lähteä pois.

Woopoliksen luokassaon Crosslamin CLT -levyjen ”hukkapaloista” valmistetut järeät pöydät.

 

Yksi kurssilaisista, pölökynveistäjä Hannu Kyllönen, on vähän aikaa sitten taiteillut läheisen

grillikioskin ulkoseinälle ripustetun CLT -levystä veistetyn kotkan makkarasämpylä kynsissään.

8
maalis

Nykyaikainen ja ekologinen puurakentaminen -esitelmä Puurakentamisen uudet tuulet seminaari Loimaa 10.3.2017

Varsipuu ry:n  Mikko Peltovirran esitelmä perustui osaltaa seuraavaan diasarjaan